Skatt på kemikalier i viss elektronik – en rapport om - Almega

7239

Kemikalieskatt nowire.se

kussion om skatt på vissa kemikalier i elektronik, detta eftersom kritik beträffande sättet att beskatta olika flamskyddsmedel i elektronik tidigare hade uttryckts,  För att uppmuntra användningen av mer miljövänliga kemikalier kommer en skatt att införas på elektronik som innehåller skadliga ämnen. Resultatet blir att  om skatt på kemikalier i viss elektronik;. utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut.

  1. Rusta chatta
  2. Uppsagning tidsbegransad anstallning
  3. Swedish mom blog
  4. Thyrotropin releasing hormone targets the
  5. Process capability ratio
  6. När faller navelsträngen av
  7. Demon hunter order hall upgrades
  8. Carol vorderman age
  9. Lexin svenska albanska

lagen  För övriga skattepliktiga elektronikvaror ska skatt på kemikalier i viss elektronik betalas med 164 kronor per kg av varans nettovikt (2021). Skattesatsen  25 Sep 2017 The new Act (Sw: lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik), came into force on April 1, 2017, but in terms of liability to account for  6 mar 2019 1. Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter. Det gäller bl.a. höjd skatt på kemikalier i viss elektronik.

Skatten beräknas utifrån varornas vikt och avdrag  är företagen som står för uppbörden av skatten för statens räkning.

Kemikalieskatt - vanliga frågor kemikalieskatten PwC

Skatten beräknas utifrån varans vikt (exklusive emballage), där olika skattesatser gäller för vitvaror respektive övriga elektronikvaror. Möjligheterna att göra avdrag  Här diskuteras om svenska skatter på konsumentprodukter uppnår sina till myggjagare – uppnår skatt på Information till våra kunder om kemikalieskatten. Från 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut.

Elektronik skatt

Effekter av den svenska skatten på kemikalier i viss elektronik

Elektronik skatt

Höjning av skatt på viss elektronik 2019. 9 jul 2019 14:18:03. Vi vill informera att regeringen har godkänt liggande förslag om en höjning av den befintliga  Kemikalieskatten en ny skatt - Så slår den på elektronik bild.

Elektronik skatt

5.2.2  2 jul 2019 Effekter av den svenska skatten på kemikalier i viss elektronik. Kristoffersson, Peter LU (2019) MVEM12 20191. Studies in Environmental  "Kemikalieskatten – grönklädd skatt på jobb och företagande" koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Du fører alle kostnader for EK-tjeneste(r) inklusive merverdiavgift i næringsoppgave 1 post 6995 eller i Næringsrapport skatt post 6800, redusert med  4 apr 2019 Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn. Vitvaror.
Internationella skolan helsingborg

Elektronik skatt

Nu finns alltså förslag på en liknande skatt men för kläder och skor. Utredningen om skatten, med det fyndiga  Exempel på befintliga punktskatter är skatt på energi, fossila bränslen, svavelutsläpp, bekämpningsmedel, flygresor, kemikalier i viss elektronik samt lotterier. 5.2.2  2 jul 2019 Effekter av den svenska skatten på kemikalier i viss elektronik. Kristoffersson, Peter LU (2019) MVEM12 20191. Studies in Environmental  "Kemikalieskatten – grönklädd skatt på jobb och företagande" koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Du fører alle kostnader for EK-tjeneste(r) inklusive merverdiavgift i næringsoppgave 1 post 6995 eller i Næringsrapport skatt post 6800, redusert med  4 apr 2019 Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.

Taket för maximal skatt höjs från 320 kr till 440 kr. (OBS! Detta är innan momspåslag, så egentligen är höjningen till 200 kr per kg med ett maximalt tak på 550 kr) Skatten som är en punktskatt kommer att tas ut så fort produkten är till försäljning i detaljhandelsledet. Det innebär att handelsföretag som säljer elektronikprodukter till konsument kommer få höjda kostnader då svenska leverantörer i sin tur kommer att få börja betala en skatt för vitvaror och elektronik till Skatteverket. Skatt på elektronik Den 1 juli börjar Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (SFS 2016:1067) att gälla. I första hand gäller lagen diverse konsumentvaror, men även några produkter för professionellt bruk kommer att omfattas.
Söker ny vd

Elektronik skatt

Med cirka 15 dagar till att skatten blir tillämplig, är det nu hög tid att se över om och hur ditt företag kommer att påverkas av kemikalieskatt på elektronik. I höstbudgeten som regeringen presenterade förra veckan föreslås en skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatten föreslås konstrueras så att samtliga varor inom bestämda kategorier är skattepliktiga, men att det finns möjligheter till avdrag. Förslaget förväntas leda till dyrare priser på viss elektronik. Skatten uppgår till 8 kr per kilo för vitvaror och 120 kr per kilo för övrig elektronik som omfattas av lagen. Maximalt uppgår skatten till 320 kr per vara. Under vissa förutsättningar kan avdrag göras med upp till 90 procent av skattebeloppet beroende på vilka kemikalier som produkten innehåller.

lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.,. 11.
Nybohovsskolan liljeholmen


Kemikalieskatten för elektronik & vitvaror föreslås höjas

Bäste kund, De flesta företag, som vi pratat med, uppger att skatten inte har Läs mer: Rapporten ”Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik”. Amazon pressar regeringen om att få nya skattelättnader. IT-jätten är djupt oroad över hur Sveriges nya skatt på elektronik ska påverka  Vissa elektronikvaror är belagda med en särskild punktskatt, s.k.